Odstąpienie od umowy

Jeśli nie jesteś zadowolony z zakupu możesz łatwo zwrócić produkt w terminie nawet do 30 dni.

 

1. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Masz ustawowe prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym wszedłeś/weszłaś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (Muskoka Dominik Makarowski, ul. Płowiecka 76A, 04-501 Warszawa, Polska, info@muskokashop.pl, telefon: 690014655) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

2. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś/aś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odeślij lub przekaż nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś/aś nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni. Poniesiesz jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 199 PLN.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

3. 30-DNIOWY ZWROT W MUSKOKASHOP.PL

Bez uszczerbku Twojego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy oferujemy Ci dobrowolnie prawo do zwrotu produktu w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Dzięki temu prawu zwrotu produktu możesz uwolnić się od skutków umowy także po upływie 14-dniowego okresu na odstąpienie umowy w ten sposób, że w ciągu 30 dni od otrzymania towaru (bieg terminu rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Ciebie towaru) zwrócisz go na poniższy adres:

 

MUSKOKA

ul. Płowiecka 76A

04-501 Warszawa

 

Po upływie terminu ustawowego, a w terminie do 30 dni kalendarzowych od odebrania przesyłki z produktem, możesz zwrócić produkt wyłącznie wtedy jeśli:

  • produkt jest nieuszkodzony, pełnowartościowy, sprawny
  • produkt nie był używany
  • produkt zwrócony jest w oryginalnym opakowaniu

 

4. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Muskoka Dominik Makarowski, ul. Płowiecka 76A, Warszawa, Polska, info@muskokashop.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.